ศาลเจ้าแม่ลิ้มกอเหนี่ยว

ปัตตานี , ไทย

ยอดเยี่ยม from 0 reviews
4/5
99 % of guests recommend

ศาลเจ้าแม่ลิ้มกอเหนี่ยว

ปัตตานี , ไทย

ศาลเจ้าแม่ลิ้มกอเหนี่ยวหรือ ศาลเจ้าเล่งจูเกียง เป็นศาลเจ้าเก่าแก่คู่บ้านคู่เมืองของ จ.ปัตตานีมาตั้งแต่โบราณ ตั้งอยู่ที่ถนนอาเนาะรู อำเภอเมือง ปัตตานี เดิมศาลเจ้านี้มีชื่อเรียกว่า "ศาลเจ้าซูก๋ง" ตามหลักฐานที่จารึกอยู่ในศาลเจ้า ตั้งขึ้นในปีปีพุทธศักราช 2117 ในรัชสมัยของสมเด็จพระมหาธรรมราชาแห่งกรุงศรีอยุธยา แม้ศาลเจ้านี้จะตั้งมาเก่าแก่นับได้หลายศตวรรษ แต่ด้วยบุญญาภินิหารของเจ้าแม่หลิมกอเหนี่ยว ศาลเจ้านี้จึงมีความเจริญรุ่งเรืองและเป็นที่ศรัทธาของสาธุชนเสมอมามิได้ขาด

Upload by V WONDERLAND -

Travels


เบตง*สงขลา* ยะลา *ปัตตานี 3 วัน 2 คืน

ศาลเจ้าแม่ลิ้มกอเหนี่ยว • มัสยิดกลางจังหวัดปัตตานี • อุโมงค์เบตงมงคลฤทธิ์ • สตรีทอาร์ทเบตง • ถนนคนเดินเบตง •อุโมงค์ปิยะมิตร • สวนไม้ดอกเมืองหนาวเบตง • บ่อน้ำร้อนเบตง • ถ่ายรูปป้ายใต้สุดสยาม • วัดพุทธาธิวาส • ตู้ไปรษณีย์สูงใหญ่ที่สุดในโลก • หอ...

Package tour by Praewpring Travel
0 Booking
Add to wishlist

เบตง ใต้สุดสยาม ชมทะเลหมอกบนสกายวอล์ค 3วัน 2คืน

- ขึ้น สกายวอล์คชมทะเลหมอกอัยเยอร์เวง ชมวิวทะเลหมอกแบบ 360 องศา

- ชม วัดคูหาภิมุข หรือ วัดหน้าถ้ำ หนึ่งในสามปูชนียสถานที่สำคัญของภาคใต้

- ชมบ้านขุนพิทักษ์รายา บ้านโบราณร้อยปี สักการะเจ้าแม่ลิ้มกอเหนี่ยว แห่งเมืองปัตตานี

- ช...

Package tour by Praewpring Travel
0 Booking
Add to wishlist

เบตง โอเค ยิ่งกว่าโอเค 3วัน 2คืน

- ขึ้น สกายวอล์คชมทะเลหมอกอัยเยอร์เวง ชมวิวทะเลหมอกแบบ 360 องศา

- ชมบ้านขุนพิทักษ์รายา บ้านโบราณร้อยปี สักการะเจ้าแม่ลิ้มกอเหนี่ยว แห่งเมืองปัตตานี

- ล่องเรือชมความงามทะเลสาบฮาลาบาลา เที่ยวชม เกาะทวด พร้อมขอพรรับโชคลาภสุดเฮง

Package tour by Praewpring Travel
0 Booking
Add to wishlist

หาดใหญ่ เบตง 3วัน2คืน

พลาดไม่ได้ ชมทะเลหมอกแดนใต้ “อัยเยอร์เวง” ถ่ายรูปเช็คอิน ป้ายใต้สุดแดนสยาม สักการะเจ้าแม่ลิ้มกอเหนี่ยว ชิมเฉาก๊วยความอร่อยระดับตำนาน เฉาก๊วย ก.ม.4

Package tour by Praewpring Travel
0 Booking
Add to wishlist

เบตง หลงรักทะเลหมอกอัยเยอร์เวง 3วัน 2

ศาลเจ้าแม่ลิ้มกอเหนี่ยว-วัดช้างไห้-สะพานแตปูซู-ตู้ไปรษณีย์ใหญ่ที่สุด-อุโมงค์มงคลฤทธิ์ - สกายวอล์คอัยเยอร์เวง-สนามบินเบตง-ป้ายใต้สุดสยาม-อุโมงค์ปิยะมิตร- ต้นไม้พันปี-สวนหมื่นบุปผา-บ่อน้ำร้อน-OK BETONG - เบตง-ตลาดกิมหยง

Package tour by Praewpring Travel
0 Booking
Add to wishlist

เบตง ใต้สุดสยาม เมืองงามในหมอก

- ขึ้น สกายวอล์คชมทะเลหมอกอัยเยอร์เวง ชมวิวทะเลหมอกแบบ 360 องศา

- ชมบ้านขุนพิทักษ์รายา บ้านโบราณร้อยปี สักการะเจ้าแม่ลิ้มกอเหนี่ยว แห่งเมืองปัตตานี

- ล่องเรือชมความงามทะเลสาบฮาลาบาลา เที่ยวชม เกาะทวด พร้อมขอพรรับโชคลาภสุดเฮง

- ชม...

Package tour by Praewpring Travel
0 Booking
Add to wishlist

เบตง อัยเยอร์เวง หาดใหญ่ 3วัน2คืน

ชมวิวเขื่อนบางลาง

-อุโมงค์เบตงมงคลฤทธิ์

-สกายวอร์คอัยเยิร์เวง

-อุโมงค์ปิยะมิตร

-ไทรพันปี

-บ่อน้ำร้อน

-สตรีทอาร์ต

-ตู้ไปรษณีย์

-วัดช้างให้

-ศาลเจ้าแม่ลิ้มกอเหนี่ยว

Package tour by Praewpring Travel
0 Booking
Add to wishlist

เบตง 3วัน 2คืน

? เบตง Sky Walk อัยเยอร์เวง มัสยิดกรือเซะ สวนไม้ดอกเมืองหนาว ตู้ไปรษณีย์สูงใหญ่ที่สุดในโลก ?

Package tour by Praewpring Travel
0 Booking
Add to wishlist

เบตง 3วัน 2คืน

ศาลเจ้าแม่ลิ้มกอเหนี่ยว-วัดช้างไห้ สะพานแตปูซู-ตู้ไปรษณีย์ใหญ่ที่สุด-อุโมงค์มงคลฤทธิ์ - สกายวอล์คอัยเยอร์เวง-สนามบินเบตง-ป้ายใต้สุดสยาม อุโมงค์ปิยะมิตร-ต้นไม้พันปี-สวนหมื่นบุปผา-บ่อน้ำร้อน ป้าย OK BETONG - เบตง-ตลาดกิมหยง

Package tour by Praewpring Travel
0 Booking
Add to wishlist

เบตง ชมทะเลหมอกบนสกายวอล์ค ใต้สุดสยาม 3วัน 2คืน

- ขึ้น สกายวอล์คชมทะเลหมอกอัยเยอร์เวง ชมวิวทะเลหมอกแบบ 360 องศา

- ชม วัดคูหาภิมุข หรือ วัดหน้าถ้ำ หนึ่งในสามปูชนียสถานที่สำคัญของภาคใต้

- ชมบ้านขุนพิทักษ์รายา บ้านโบราณร้อยปี สักการะเจ้าแม่ลิ้มกอเหนี่ยว แห่งเมืองปัตตานี

- ช...

Package tour by Praewpring Travel
0 Booking
Add to wishlist

เบตง สุดฟินชมทะเลหมอก ใต้สุดแดนสยาม 4วัน 3คืน

- ขึ้น สกายวอล์คชมทะเลหมอกอัยเยอร์เวง ชมวิวทะเลหมอกแบบ 360 องศา

- ชมบ้านขุนพิทักษ์รายา บ้านโบราณร้อยปี สักการะเจ้าแม่ลิ้มกอเหนี่ยว แห่งเมืองปัตตานี

- ล่องเรือชมความงามทะเลสาบฮาลาบาลา เที่ยวชม เกาะทวด พร้อมขอพรรับโชคลาภสุดเฮง

...

Package tour by Praewpring Travel
0 Booking
Add to wishlist

ถูกแรงนิ เบตง 3 วัน 2 คืน

วัดช้างให้ / จุดชมวิวเขื่อนบางลาง / ป้าย OK BATONG อุโมงค์เบตงมงคลฤทธิ์ / ตู้ไปรษณีย์ / หอนาฬิกาเบตง วัดพระโพธิสัตว์กวนอิม / ป้ายใต้สุดแดนสยาม / วัดพุทธาธิวาส สวนหมื่นบุปผา / อุโมงค์ปิยะมิตร / บ่อน้ำร้อนเบตง ชมทะเลหมอกSkywalkอัยเยอร์เวง / สะ...

Package tour by Praewpring Travel
0 Booking
Add to wishlist