วัดพระธาตุแช่แห้ง

น่าน , ไทย

ยอดเยี่ยม from 0 reviews
4/5
99 % of guests recommend

วัดพระธาตุแช่แห้ง

น่าน , ไทย

มหานิกาย

Upload by ThaiView

Travels


กระซิบรักเสมอดาว น่านไง 4 วัน 3 คืน

ดอยเสมอดาว – เสาดินนาน้อย – เกลือสินเธาว์ – พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติน่าน วัดภูมินทร์ – วัดพระธาตุช้างค้ำฯ – นั่งรถรางชมเมืองน่าน - เดอะวิว กิ่วม่วง – บ่อเกลือ – จุดชมวิวดอยภูคา 1715 – ต้นชมพูภูคา - วัดภูเก็ต...