เวียดนาม ดานัง ฮอยอัน บานาฮิลล์ นั่งเรือกระด้ง ช้อปปิ้ง

เวียดนาม

ไฮไลท์แพ็คเกจ

เที่ยวเวียดนาม เที่ยวเวียดนามกลาง,เมืองมรดกโลกฮอยอัน,นั่งเรือกระด้ง,ชมสวนดอกไม้เมืองหนาว,เที่ยวบานาฮิลล์,เที่ยวเมืองดานัง,ชมสะพานมังกร,สะพานแห่งคสามรัก คาร์ฟดราก้อน,สุดพิเศษ อินเตอร์บุฟเฟ่ต์บนบานาฮิลล์,อิ่มอร่อย เมนูแหนมเนืองต้นตำหรับ และกุ้งมังกร,แถมฟรีกระเป๋ากิ๊ฟเก๋ชอปปิ้ง+หมวกสุดเท่ เวียดนาม

กำหนดตารางการเดินทาง / ราคา

29-31 มีนาคม 2022
ประเภทลูกทัวร์
ค่าบริการ
ผู้ใหญ่
฿12,429
บริการเสริม
ค่าบริการ
พักเดี่ยวเพิ่ม
฿3,500
30 มีนาคม-01 เมษายน 2022
ประเภทลูกทัวร์
ค่าบริการ
ผู้ใหญ่
฿12,429
บริการเสริม
ค่าบริการ
พักเดี่ยวเพิ่ม
฿3,500
31 มีนาคม-02 เมษายน 2022
ประเภทลูกทัวร์
ค่าบริการ
ผู้ใหญ่
฿12,429
บริการเสริม
ค่าบริการ
พักเดี่ยวเพิ่ม
฿3,500
20-22 เมษายน 2022
ประเภทลูกทัวร์
ค่าบริการ
ผู้ใหญ่
฿11,299
บริการเสริม
ค่าบริการ
พักเดี่ยวเพิ่ม
฿3,500
29 เมษายน-01 พฤษภาคม 2022
ประเภทลูกทัวร์
ค่าบริการ
ผู้ใหญ่
฿13,559
บริการเสริม
ค่าบริการ
พักเดี่ยวเพิ่ม
฿3,500
30 เมษายน-02 พฤษภาคม 2022
ประเภทลูกทัวร์
ค่าบริการ
ผู้ใหญ่
฿14,689
บริการเสริม
ค่าบริการ
พักเดี่ยวเพิ่ม
฿3,500
24-26 พฤษภาคม 2022
ประเภทลูกทัวร์
ค่าบริการ
ผู้ใหญ่
฿11,299
บริการเสริม
ค่าบริการ
พักเดี่ยวเพิ่ม
฿3,500
09-11 มิถุนายน 2022
ประเภทลูกทัวร์
ค่าบริการ
ผู้ใหญ่
฿10,043
บริการเสริม
ค่าบริการ
พักเดี่ยวเพิ่ม
฿3,500
30 มิถุนายน-02 กรกฎาคม 2022
ประเภทลูกทัวร์
ค่าบริการ
ผู้ใหญ่
฿12,429
บริการเสริม
ค่าบริการ
พักเดี่ยวเพิ่ม
฿3,500

กำหนดตารางการเดินทาง

วันแรก 1 : กรุงเทพ-ดานัง-ฮอยอัน-หมู่บ้านแกะสลักหินอ่อน-นั่งเรือกระด้ง-เมืองมรดกโลกฮอยอัน-วัดกวางตุ้ง-...
 • 08:00
  • คณะพร้อมกัน ณ สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารระหว่างประเทศ เคาน์เตอร์ สายการบิน Vietjetair โดยมีเจ้าหน้าที่คอยให้การต้อนรับและอำนวยความสะดวกในการเช็คอิน
 • 10:50
  • นำท่านเดินทางสู่ เมืองดาลัด โดยเที่ยวบินที่ VZ960
 • 12:55
  • เดินทางถึงสนามบินเมืองดาลัด นําท่านผ่านด่านตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากร

  • นำท่านขึ้นรถบัสปรับ อากาศเดินทางสู่เมืองดานัง ซึ่งเป็นเมืองสำคัญทางภาคกลางของประเทศเวียดนาม เมืองดานังเป็นเมืองที่เติบโตขึ้นจากหมู่บ้านชาวประมง จนปัจจุบันกลายเป็นเมืองท่าที่สำคัญและ ใหญ่เป็นอันดับ 4 ของประเทศ
 • เที่ยง
  • รับประทานอาหารขนมปัง(บ๋ันหมี่) ขนมปังเวียดนามที่ได้รับอิทธิพลมาจากประเทศ ฝรั่งเศส หรือเรียกอีกชื่อว่า "แซนด์วิชเวียดนาม" (บริการบนรถ)
 • บ่าย
  • จากนั้นนำท่านเดินทางสู่เมืองฮอยอัน

  • นำท่านแวะชม หมู่บ้านแกะสลักหินอ่อน ที่มีชื่อเสียง โด่งดังไปทั่วโลกในงานฝีมือการแกะสลักหินอ่อน หินหยก

  • จากนั้นนำท่านน่ังเรือกระด้ง ซึ่งเป็นเอกลักษณ์อย่างหนึ่งของชาวเมืองฮอยอัน(Bamboo basket boat) พาท่านนั่งเรือ กระด้งสัมผัสวิถีชีวิตชาวเวียดนาม

  • จากนั้นนำท่านเที่ยวชมเมืองมรดกโลกฮอยอันซึ่งเป็นเมืองทางวัฒนธรรมได้รับการขึ้น ทะเบียนจากองค์การยูเนสโกซึ่งมนต์เสน่ห์อยู่ที่บ้านโบราณซึ่งอายุเก่าแก่กว่า 200 ปี มี หลังคาทรงกระดองปู แบบเฉพาะของเมืองฮอยอันซึ่งเป็นสถาปัตยกรรมที่ไม่ซ้ำแบบทั้งใน ด้านศิลปะและการแกะสลัก ชมย่านการค้าเมืองท่าค้าขายสมัยโบราณของชาวจีน แล้วตรง ไปไหว้พระที่ วัดกวางตุ้ง ที่ชาวจีน(กวางตุ้ง) ฟุกเกวี๋ยนที่นับถือกวนอู ให้ความเคารพนับ ถือก่อนออกเรือค้าขายเป็นความสิริมงคล มีเรื่องราวของสามก๊กล้อมรอบสถานที่แห่งนี้

  • นำชม พิพิธภัณฑ์ประวัติศาสตร์ วัดกวนอู ศาลเจ้าชุมชนชาวจีน ชมสะพานญี่ปุ่น สะพานเกา ไหลเวียน ซึ่งเป็นสัญลักษณ์ของเมืองฮอยอัน ซึ่งเชื่อว่าถูกสร้างเพื่อเชื่อมคนในชุมชน หลากหลายเชื้อชาติเข้าด้วยกัน และ บ้านโบราณ อายุยาวนานกว่า 200 ปี ซึ่งสร้างในแบบ ผสมผสานสถาปัตยกรรมที่ยังคงเหลืออยู่ของชาวจีนเข้าเมื่อศตวรรษที่ 17 ให้ท่านได้เก็บ ภาพแห่งความประทับใจ ต่อด้วยการช้อปปิ้งสินค้าพื้นเมืองโดยเฉพาะงานฝีมือ อาทิ ภาพ ผ้าปักมืออันวิจิตร โคมไฟซึ่งเป็นสัญลักษณ์ เมืองฮอยอัน เสื้อปัก กระเป๋าปัก ผ้าพันคอ ตะเกียบไม้แกะสลัก ชุดอ๋าวหย่าย (ชุดประจำชาติเวียดนาม)

  • จากนั้นนำท่านเดินทางกลับสู่ เมืองดานัง
  หมู่บ้านแกะสลักหินอ่อน เมืองดานัง (Marble Sculpture Village) เป็นหมู่บ้านเก่าแก่...

  หมู่บ้านแกะสลักหินอ่อน เมืองดานัง (Marble Sculpture Village) เป็นหมู่บ้านเก่าแก่ที่มีอาชีพแกะสลักหินกันเกือบทุกครอบครัวทั้งหมู่บ้าน และทำกันมานานราว 300-400 ปี โดยหินภูเขาที่ใช้แกะสลัก ซึ่งนำมาจากภูเขาลูกเล็ก ๆ ที่อยู่ภายในบริเวณหมู่บ้าน และผลิตภัณฑ์หินอ่อนแกะสลักก็มีมากมายหลายรูปแบบ เช่น รูปแกะสลักเจ้าแม่กวนอิม องค์เทพที่่นับถือของชาวจีนเป็นหลัก รูปปั้นเทพเจ้าต่าง ๆ แจกัน โต๊ะ เก้าอี้ เครื่องประดับชิ้นเล็ก ๆ หรือ รูปแกะสลักตามความต้องการของเรา

  Rattanaphon Pattha
  เรือกระด้ง เป็นเรือสานด้วยไม้ไผ่ บางคนอาจจะสงสัยว่าเรือทำไมทรงกลม ทำไมไม่ทรงแบน...

  เรือกระด้ง เป็นเรือสานด้วยไม้ไผ่ บางคนอาจจะสงสัยว่าเรือทำไมทรงกลม ทำไมไม่ทรงแบน ๆ ยาว ๆ เหมือนเรือบ้านเราในสมัยก่อนชาวเวียดนามเขาคิดค้นการขนถ่ายสินค้าจากเรือลำใหญ่ปากอ่าวเข้ามาสู่ชายฝั่งนั่นเอง เรือกระด้งสามารถรองรับน้ำหนักได้ประมาณ 1,000 กิโลกรัม และนอกจากขนถ่ายสินค้าได้แล้ว ชาวประมงยังใช้เรือออกทะเลทำประมงได้อีกด้วย ด้วยตัวเรือทรงกลม ไม่ยาวเหมือนบ้านเรา ทำให้คนเวียดนาม สามารถใช้มันได้อย่างคล่องแคล่ว จนกลายเป็นจุดเด่นของการท่องเที่ยวประเทศเวียดนามไป การพายเรือกระด้งพายยากมาก การพายต้องใช้ความชำนาญ สามารถไปนั่งเรือแบบนี้ได้ที่บริเวณ แม่น้ำ Thu Bon

  Rattanaphon Pattha
  เมืองเก่าฮอยอัน หรือ Hoi An Ancient Town แห่งนี้ ได้รับการยกย่องให้เป็นเมืองมรดก...

  เมืองเก่าฮอยอัน หรือ Hoi An Ancient Town แห่งนี้ ได้รับการยกย่องให้เป็นเมืองมรดกโลกโดยยูเนสโก้ ตั้งแต่ พ.ศ.2542 เนื่องจากเป็นตัวอย่างของเมืองท่าในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ในสมัยคริสต์ศตวรรษที่ 15-19 ที่มีการผสมผสานศิลปะและสถาปัตยกรรมทั้งของท้องถิ่นและของต่างชาติไว้ได้อย่างมีเอกลักษณ์ และอาคารต่างๆ ภายในเมืองได้รับการอนุรักษ์ให้อยู่ในสภาพเดิมไว้ได้เป็นอย่างดี ที่นี่มีทั้งงานศิลปหัตถกรรมแบบดั้งเดิม ร้านค้าแบบโบราณ มีร้านอาหาร คาเฟ่ บาร์ ตั้งอยู่บริเวณริมแม่น้ำ ต้องไม่ลืมสั่งน้ำดอกบัวหอมเย็นๆ ชื่นใจ ที่นี่มีมุมให้นั่งพักผ่อนหย่อนใจชื่นชมบ้านเมืองและวิถีชีวิตอันเรียบง่าย อาคารบ้านเรือนสีสันสดใสที่ไม่ว่าจะไปถ่ายรูปมุมไหนก็สวยคลาสสิคทุกมุม

  Rattanaphon Pattha
  สะพานญี่ปุ่น (Japanese Covered Bridge) สัญลักษณ์อย่างหนึ่งของเมืองฮอยอันที่คุณต้...

  สะพานญี่ปุ่น (Japanese Covered Bridge) สัญลักษณ์อย่างหนึ่งของเมืองฮอยอันที่คุณต้องมาชมคือ สะพานญี่ปุ่น ได้รับการก่อสร้างโดยชุมชนชาวญี่ปุ่นเมื่อ 400 กว่าปีที่แล้ว รูปทรงโค้งของสะพานและหลังคามุงกระเบื้องสีเขียวและเหลืองเป็นคลื่น ตรงกลางสะพานมีเจดีย์ทรงจัตุรัสที่สร้างอุทิศให้แก่ดั๊กเดและตรันหวู ก่อนเดินข้ามสะพานด้านซ้ายมือจะมีรูปปั้นสุนัขกำลังนั่ง และเมื่อข้ามไปแล้วก็จะเจอกับลิงอีกตัว นับเป็นสิ่งที่ช่างสมัยก่อนแสดงให้เห็นถึงระยะเวลาในการก่อสร้าง สะพานแห่งนี้ เมื่อข้ามสะพานมายังอีกฟากหนึ่งของเมือง คุณจะพบเห็นบ้านเรือนเก่าสไตล์ญี่ปุ่นแท้ๆ ตลอดจนร้านสไตล์อาร์ตแกลอรี่ ริมถนนคนเดินสองฟากฝั่งถนนให้คุณได้เลือกซื้อเลือกชม ส่วนถนนอีกเส้นคือ เหวียนทิมิงห์ไค ที่มีบ้านเก่าอีกหลังที่น่าสนใจเช่นกัน คือ บ้านเลขที่ 7 เป็นบ้านชาวจีนที่ย้ายถิ่นฐานมาตั้งรกรากบนผืนแผ่นดินเวียดนาม เมื่อครั้งขบวนเรือสำเภาเข้ามาค้าขายในเมืองท่าแห่งนี้ เอกลักษณ์ของบ้านไม้เก่าในฮอยอันก็คือ ส่วนหน้าบ้านจะอยู่ติดกับถนนอีกสายหนึ่งและหลังบ้านจะอยู่ติดกับถนนอีกสายหนึ่ง บริเวณหลังบ้านจะยาวมาก ภายในตกแต่งด้วยไม้แกะสลักงดงาม และหน้าบ้านจะดัดแปลงมาเป็นร้านค้าขายของที่ระลึกสำหรับนักท่องเที่ยว

  Rattanaphon Pattha
 • ค่ำ
  • รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร (พิเศษ...เมนูกุ้งมังกร โต๊ะละ 1 ตัว)

  • พักที่ Sea garden Hotel, Bien Vang Hotel, Nhu Minh Hotel Hawai Hotel, Hoang Dai Hotel หรือเทียบเท่าระดับ 3 ดาว
วันที่สอง 2 : บานาฮิลล์(ตลอดทั้งวัน)-สะพานมือ-ดานัง
 • เช้า
  • รับประทานอาหาราเช้าที่ โรงแรม

  • นำท่านเดินทางสู่ ภูเขาบานาฮิลล์ ซึ่งห่างจากตัวเมืองดานังประมาณ 25 กิโลเมตร ภูเขา แห่งนี้ประกอบไปด้วย รีสอร์ท โรงแรม และสวนสนุก

  • นำท่านสู่จุดไฮไลต์ นั่งกระเช้าขึ้นไป ข้างบนภูเขาบานาฮิลล์ ที่ได้รับการบันทึกสถิติโลก โดย World Record ว่าเป็นกระเช้าที่ยาว ที่สุดในโลก ในประเภท Non Stop เพราะมีความยาวถึง 5,801 เมตร ในอดีตบานาฮิลล์เป็น สถานตากอากาศที่ดีที่สุดในเวียดนามกลาง ถูกค้นพบในสมัยที่ฝรั่งเศสเข้ามาปกครอง เวียดนาม ให้ท่านอิสระกับเครื่องเล่นสวนสนุกขนาดใหญ่บนยอดเขา บานาฮิลล์ แฟนตาซี ปาร์ค (Ba Na Hills Fantasy Park) สวนสนุกในร่มและกลางแจ้งขนาดใหญ่ โดยสร้างให้ เป็นเหมือนเมืองแห่งเทพนิยายที่สวยงาม ตั้งอยู่ท่ามกลางสายหมอกบนยอดเขาบานาฮิลล์ มี หลายๆโซนให้ร่วมสนุกกัน อย่างเช่น ภาพยนตร์ในระบบ 3D,4D,5D บ้านผีสิง ถ้ำไดโนเสาร์ เกมสนุกๆ เครื่องเล่นต่างๆ รวมทั้งร้านค้าและร้านอาหารครบครัน
  ไม่ว่าจะเป็นครั้งแรกที่คุณมาเที่ยวดานังหรือจะเคยมาหลายครั้งแล้วก็ตาม บานาฮิลส์ (...

  ไม่ว่าจะเป็นครั้งแรกที่คุณมาเที่ยวดานังหรือจะเคยมาหลายครั้งแล้วก็ตาม บานาฮิลส์ (Ba Na Hills) คือสถานที่ที่ไม่ควรพลาด ในการเดินทางมาบานาฮิลส์ก็แสนง่ายเพียงขึ้นกระเช้าไฟฟ้าของบานาฮิลส์และเหินฟ้าผ่านภูเขาตระหว่านและป่าไม้สวยงาม แล้วเตรียมตัวไปพบกับความสนุกต่างๆ มากมายที่รอคุณอยู่ที่สวนสนุกด้านบนได้เลย พบกับโซนสวนสนุก Fantasy Park ศูนย์กลางความบันเทิงมีเครื่องเล่นและจุดเที่ยวกว่า 105 รายการ หรือจะเป็นโซน French Village ที่สร้างจำลองตามแบบสถาปัตยกรรมสไตล์ยุคกลางของฝรั่งเศส เหมาะสุดๆ สำหรับการถ่ายรูปสวย ๆ ในสไตล์ยุโรป จากนั้นได้เวลาไปชมจุดเที่ยวตัวท็อปสุดเจ๋งของบานาฮิลส์ นั่นก็คือสะพานทอง (Golden Bridge) ที่ได้รับการโหวตจากนิตยสาร TIME ในปี 2018 ให้เป็น 1 ใน 100 สถานที่ที่สุดยอดที่สุดในโลก ให้ผู้ชมได้ชมทัศนียภาพอันงดงามของเนินเขาบานาฮิลส์ ดีงามขนาดนี้แล้วจะรออะไรอยู่เดินข้ามสะพานทองเพื่อชมสุดยอดวิวของบานาฮิลส์และถ่ายรูปสวยๆ ค้นพบกิจกรรมสนุกๆ ในธีมเทศกาลและการเฉลิมฉลองมากมายที่นี่ลองเล่นเครื่องเล่นสุดมันส์มากมาย

  Rattanaphon Pattha
 • เที่ยง
  • รับประทานอาหารเที่ยง ณ ภัตตาคาร บนบานาฮิลล์ (บุฟเฟ่ต์นานาชาติ)
 • บ่าย
  • จากนั้นนำท่านชมสะพานสีทอง หรือสะพานมือ ซึ่งสถานที่ท่องเที่ยวใหม่ล่าสุดตั้งโดดเด่น เป็นเอกลักษณ์อย่างสวยงามบนเขาบาน่าฮิลล์ และให้ท่านอิสระชมสวนดอกไม้เมืองหนาว และให้ท่านพักผ่อนตามอัธยาศัย

  • จากนั้นนำท่านเดินทางกลับสู่เมืองดานัง
 • ค่ำ
  • รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร

  • พัก ที่ Sea garden Hotel, Bien Vang Hotel, Nhu Minh Hotel, Hawai Hotel, Hoang Dai Hotel หรือเทียบเท่าระดับ 3 ดาว
วันที่สาม 3 : ดานัง-สะพานมังกร-สะพานแห่งความรัก-คาร์ฟดาร์ก้อน-วัดหลินอึ๋ง-ตลาดฮาน-กรุงเทพฯ
 • เช้า
  • รับประทานอาหาราเช้าที่ โรงแรม

  • นำท่านสักการะองค์เจ้าแม่กวนอิม วัดหลินอึ๋ง ตั้งอยู่แหลมเซินจร่าเป็นวัดสร้างใหม่ใหญ่ ที่สุดของเมืองดานัง เป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ที่รวบรวมความเชื่อ ความศรัทธาของธาตุทั้งห้า และจิตใจของผู้คนอยู่ในที่นี้ ภายในวิหารใหญ่ของวัดเป็นสถานที่บูชาเจ้าแม่กวนอิมและ เทพองค์ต่างๆตามความเชื่อของชาวบ้านแถบนี้ นอกจากนี้ยังมีรูปปั้นเจ้าแม่กวนอิม ซึ่งมี ความสูงถึง 67เมตรสูงท่ีสุดในเวียดนาม ตั้งอยู่บนฐานดอกบัว กว้าง 35เมตร ยืนหันหลังให้ ภูเขาและหันหน้าออกทะเล คอยปกป้องคุ้มครองชาวประมงที่ออกไปหาปลานอกชายฝั่ง และยังมีหินอ่อนแกะสลักเป็นรูป 18 พระอรหันต์ขนาดใหญ่อยู่ภายในวัด วัดแห่งนี้นอกจาก เป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ที่ชาวบ้านมากราบไหว้บูชาและขอพรแล้ว ยังเป็นอีกหนึ่งสถานที่ ท่องเที่ยวที่สวยงาม เป็นอีกหนึ่งจุดที่สามารถมองวิว เมืองดานังได้สวยงามมาก
  วัดลิงอึ๊งบ๊ายบุต Linh Quy Phap An เป็นวัดสำคัญที่เป็นแหล่งรวมใจของชาวเวียดนาม บ...

  วัดลิงอึ๊งบ๊ายบุต Linh Quy Phap An เป็นวัดสำคัญที่เป็นแหล่งรวมใจของชาวเวียดนาม บางครั้งก็เรียกที่นี่ว่า วัดเจ้าแม่กวนอิม (Lady Buddha) ตามสัญลักษณ์ประติมากรรมเจ้าแม่กวนอิมสีขาวสูงใหญ่สง่า ที่ประจำอยู่ที่วัดนี้ แม้จะไม่ใช่วัดเก่าแก่ อายุประมาณ 10 ปี ที่แค่เวลาก่อสร้างก็ 6 ปีแล้ว แต่ชื่อเสียงก็ขจรขจายไปไกล สถาปัตยกรรมของวัดเวียดนามแห่งนี้ มีความงดงามตามรูปแบบดั้งเดิม อาคารเป็น 2 ชั้นหลังคาสีเขียว มีกันสาดหลังคาจนเหมือนอาอาคารสองหลังซ้อนกันอยู่ ซึ่งเป็นรูปแบบนี้ทั้งสามอาคารที่ใกล้ชิดกัน มีบันไดกว้างยาวเป็นทางขึ้นอาคาร ตัวอักษรแบ่งตามล็อกเสา บริเวณด้านหน้า เป็นไม้กระถางลักษณะบอนไซ เสริมสร้างบรรยากาศให้ดูทันสมัย สวยงาม มากกว่าจะเน้นความร่มรื่น ในส่วนของความร่มรื่นจะอยู่ในบริเวณรอบ ๆ ที่สำคัญต้นไทรขนาดใหญ่เป็นอีกหนึ่งแลนด์มาร์คสำคัญของวัด ลำต้นใหญ่มาก มีกิ่งก้านใบเป็นพุ่มเหมือนมีการตัดแต่ง เป็นอีกจุดที่ต้องถ่ายภาพ ประติมากรรมองค์เจ้าแม่กวนอิมสีขาวสะอาด องค์ใหญ่ หันหน้าออกสู่ท้องทะเล เจ้าแม่กวนอิมองค์นี้มีอายุ 10 ปี เพราะสร้างขึ้นในปีค.ศ.2010 ด้วยความสูงขนาดตึก 30 ชั้น จากจุดที่ตั้งที่สูงกว่าระดับน้ำทะเล 200 เมตร ทำให้เป็นประติมากรรมที่เห็นตั้งแต่ระยะไกล เป็นที่นับถืออย่างมากของชาวดานัง โดยเฉพาะชาวประมงที่นับถือว่า เจ้าแม่กวนอิมนี้เป็นที่พึ่งให้รอดพ้นจากภัยพิบัติ นัยว่าตั้งแต่เริ่มสร้างมา ที่นี่ไม่เคยมีพายุไต้ฝุ่นเข้าอีกเลย สำหรับความเชื่อของนักท่องเที่ยวนั้น มาขอพรทั้งเรื่องของสุขภาพ และการค้า นอกจากองค์เจ้าแม่กวนอิมแล้ว ยังมีสิ่งปลูกสร้างสำคัญคือ เจดีย์ Linh Quy Phap An ประตูฟ้า สถาปัตยกรรมทางพระพุทธศาสนาที่เป็นจุดดึงดูดศรัทธาความเลื่อมใสจากชาวเมือง และความงามยังเป็นที่สนใจของนักท่องเที่ยวจากทั่วทุกมุมโลก บรรดาประติมากรรมเทพเจ้าอีกหลากหลายที่มีกระจายอยู่ทั่วบริเวณวัด รายรอบวิหารเป็นหลัก พระพุทธรูปหินสลักกลางแจ้ง ประดิษฐ์ฐานบนฐานดอกบัว เป็นพระพุทธรูปนั่งขัดสมาธิ พระหัตถ์ขวาในท่าห้าม พระหัตถ์ซ้ายวางที่หัวเข่า ไม่ค่อยได้เห็นลักษณะนี้ในสถานที่แห่งอื่น ฉากหลังที่สร้างคล้ายพระปรางค์เก่า มีการปลูกไม้ดอก ไม้ประดับ ทำให้บริเวณนี้ทั้งน่าเลื่อมใสและงดงาม จุดชมวิวถ่ายภาพอีกจุดที่นักท่องเที่ยวต้องไม่พลาด ไม่ว่าจะไปถึงในเวลาเช้าตรู่ สาย หรือยามเย็นก็คือ บริเวณลานกว้าง ที่มีราวระเบียงเตี้ย ๆ ซุ้มประตูรายรอบเป็นช่วง ๆ หันหน้าสู่ธรรมชาติกว้างขวาง ในบางฤดูกาลยามเช้าจะมีหมอกหนาจนกลายเป็นทะเลหมอก ตัดกับฟ้าสีทอง หากเป็นยามกลางวัน จะเห็นธรรมชาติป่าเขาที่เขียวขจีมีความสมบูรณ์ ไปเที่ยวต่างเวลา ก็ได้ภาพที่แตกต่างกันไป แต่สวยทุกยาม ไม่มีภาพนี้ไม่ได้แล้ว

  Rattanaphon Pattha
 • เที่ยง
  • รับประทานอาหาร ณ ภัตตาคาร
 • บ่าย
  • จากนั้นนำท่านชม สะพานมังกร สัญลักษณ์แห่งใหม่เมืองดานัง เนื่องในโอกาสครบรอบ 38 ปีที่เมืองดานังได้รับอิสรภาพและเป็นสถานที่ ที่นักท่องเที่ยวส่วนใหญ่ที่มาเมืองดานัง

  • นำท่านแวะชมความสวยงาม และชม คาร์ฟดราก้อน ซึ่งอยู่ใกล้กับสะพานมังกร ซึ่ง คาร์ฟดราก้อนเป็นสัตว์ในตำนานที่พ่นน้ำจากปากคล้ายกับเมอร์ไลอ้อนของสิงคโปร์ และ เป็นอนุสาวรีย์ต้อนรับแขกบ้านแขกเมืองของดานัง คาร์ฟดราก้อนยังหมายถึงสัญลักษณ์ ของชาวเวียดนามที่หมั่นศึกษาหาความรู้มาประดับตนเพื่อที่เมื่อเติบใหญ่เรียนสูงขึ้นก็จะ กลายร่างเป็นมังกรมาช่วยเหลือประเทศชาติ อีกทั้งเดินเล่นที่สะพานแห่งความรัก

  • จากนั้นนำท่านสู่ ตลาดฮาน เป็นตลาดที่รวบรวมสินค้ามากมายเป็นที่นิยมทั้งชาวเวียดนามและชาว ไทย อาทิ เสื้อเวียดนาม หมวก รองเท้า กระเป๋า สินค้าพื้นเมือง โดยเฉพาะงานฝีมือ อาทิ ภาพผ้าปักมืออันวิจิตร โคมไฟ ผ้าปัก กระเป๋าปัก ตะเกียบไม้แกะสลัก ชุดอ๋าวหย่าย (ชุดประจำชาติเวียดนาม) ฯลฯ ไว้เป็นที่ระลึกมากมายเพื่อฝากคนที่บ้าน

  • สมควรแก่เวลา นำท่านเดินทาง สู่สนามบินเมืองดาลัด เตรียมตัวเดินทางสู่กรุงเทพฯ
  อีกหนึ่งที่เที่ยวดานังแห่งใหม่ คือ สะพานมังกร ไฟสัญลักษณ์ความสำเร็จแห่งใหม่ของเว...

  อีกหนึ่งที่เที่ยวดานังแห่งใหม่ คือ สะพานมังกร ไฟสัญลักษณ์ความสำเร็จแห่งใหม่ของเวียดนาม ที่มีความยาว 666 เมตร ความกว้างเท่าถนน 6 เลนส์ เชื่อมต่อสองฟากฝั่งของแม่น้ำฮัน ประเทศเวียดนาม สะพานมังกรถูกสร้างขึ้นเพื่อเป็นแหล่งท่องเที่ยวดานัง เป็นสัญลักษณ์ของการฟื้นคืนประเทศ และเป็นการฟื้นฟูเศรษฐกิจของประเทศ โดยได้เปิดใช้งานตั้งแต่ปี 2013 ด้วยสถาปัตยกรรมที่บวกกับเทคโนโลยีสมัยใหม่ ที่ได้รับแรงบันดาลใจจากตำนานของเวียดนามเมื่อกว่าหนึ่งพันปีมาแล้ว โดยในทุกวันหยุดสุดสัปดาห์ หลังจากพระอาทิตย์ตกดิน นักท่องเที่ยวดานัง จะได้เห็นการแสดงลมหายใจแห่งไฟ ตัวมังกรถูกประดับประดาด้วยหลอดไฟ LED กว่าพันหลอด ส่องสว่างสวยงามในยามค่ำคืน ชมการแสดงมังกรพ่นน้ำพ่นไฟที่สวยงามอลังการ นอกจากนี้ยังสามารถล่องเรือเพื่อชมการแสดงได้อย่างใกล้ชิด ซึ่งสะพานมังกรแห่งนี้จะกลายเป็นแหล่งท่องเที่ยวดานังที่สำคัญ และกลายเป็นศูนย์กลางการท่องเที่ยวแห่งใหม่ของเวียดนาม

  Rattanaphon Pattha
  ตลาดที่ต้องมาเดินให้ได้เมื่อมาดานัง ตลาดฮานเป็นตลาดเก่าแก่ที่สุดและเป็นตลาดโบราณ...

  ตลาดที่ต้องมาเดินให้ได้เมื่อมาดานัง ตลาดฮานเป็นตลาดเก่าแก่ที่สุดและเป็นตลาดโบราณที่ใหญ่ที่สุดในดานัง มีอาหารเวียดนามอร่อยๆ ขายมากมาย ตลาดฮานจะเต็มไปด้วยคนเวียดนามและนักท่องเที่ยวทุกวัน ไปเดินซื้อชุดอ่าวหญ่ายมาเป็นของที่ระลึก หรืองานหัตถกรรมพื้นบ้าน และขนมต่างๆ มาเป็นของฝากก็มีขายเช่นกันค่ะ

  Rattanaphon Pattha
 • 18:15
  • เหินฟ้าสู่กรุงเทพฯ โดยสายการบิน Vietjetair เที่ยวบินที่ VZ941
 • 19:55
  • ถึงสนามบินสุวรรณภูมิ โดยสวัสดีภาพด้วยความประทับใจ

เงื่อนไข & ข้อตกลง

เงื่อนไขในการสำรองที่นั่งและจ่ายเงิน
 • ค่ามัดจำท่านละ 5,000 THB
เงื่อนไขการยกเลิกการสำรองที่นั่ง
 • เมื่อท่านชำระค่าทัวร์เต็มจำนวนแล้วไม่สามารถยกเลิกได้ทุกกรณี เนื่องจากเป็นราคาโปรโมชั่น และ ขอเก็บเงินทั้งหมด (แต่สามารถเปลี่ยนชื่อผู้เดินทางได ้ 15 วัน ก่อนการเดินทาง)

  ทุกรายที่สามารถยกเลิกได้ มีค่าธรรมเนียมการยกเลิก 10% ของราคาค่าทัวร์เต็มจำนวน
อัตราค่าบริการนี้รวม
 • ค่าสัมภาระน้ำหนักท่านละ 20 กก. / ถือขึ้นเครื่อง 7กก.

  ค่าที่พักตามระบุในรายการ ห้องละ 2 หรือ 3 ท่าน (กรณีมาไม่ครบคู่และไม่ต้องการเพิ่มเงินพักห้องเดี่ยว)

  ค่าภาษีสนามบินและค่าภาษีน้ำมันเชื้อเพลิงแล้ว และทางบริษัทขอเก็บเพิ่มในกรณีที่สายการบินมีการปรับ ค่าธรรมเนียมเพิ่ม ก่อนการเดินทาง

  ค่าอาหารตามรายการระบุ

  ค่ารถรับ-ส่งนำเที่ยวตามรายการ

  ค่าภาษีสนามบินทุกแห่ง

  หัวหน้าทัวร์ที่ชำนาญเส้นทางนำท่านท่องเที่ยวตลอดรายการในต่างประเทศ

  ประกันอุบัติเหตุระหว่างการเดินทาง วงเงินท่านละ 1,000,000 บาท (เงื่อนไขตามกรมธรรม์)

  ค่าตั๋วเครื่องบินไป-กลับ เส้นทางตามรายการระบุชั้นทัศนาจร 

อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม
 • ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3%

  ค่าใช้จ่ายส่วนตัว อาทิ, ค่าโทรศัพท์ส่วนตัว, ค่าซักรีด, มินิบาร์ในห้องพัก

  ค่าทำหนังสือเดินทาง

  ค่าสัมภาระที่หนักเกินสายการบินกำหนด (ปกติ 20 กก.)

  ค่าอาหารและเครื่องดื่มที่สั่งเพิ่มนอกเหนือรายการ (หากท่านต้องการสั่งเพิ่ม กรุณาจ่ายเพิ่มเองต่างหาก )

  ค่าทิปไกด์ท้องถิ่นและคนขับรถ ท่านละ 1,500 บาท/ท่าน

หมายเหตุ
 • เที่ยวบิน, ราคาและรายการอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม โดยมิต้องแจ้งให้ ทราบล่วงหน้า

  ถ้าท่านเดินทางมาถึงสถานที่นัดพบช้ากว่าเวลานัดหมายเกินกว่า 1 ชม.ด้วยเหตุอันใดก็ตามแต่ ทางบริษัทฯจะถือว่าท่านสละสิทธ์ิการเดินทาง และไม่ติดใจเรียกร้องขอเงินคืนใดๆทั้งสิ้น

  ขอสงวนสิทธิถ้าผู้เดินทางไม่ถึง 10 ท่าน จะไม่มีหัวหน้า / แต่ถ้า 15 ท่านขึ้น จะมีหัวหน้าทัวร์ตลอดการเดินทาง

  หากไม่ได้ร่วมบริการทานอาหาร หรือค่าตั๋วเข้าชมใดๆ ในกรณีจอยทัวร์ ไม่สามารถคืนเงินได้ เนื่องจากค่าบริการที่เวียดนามเป็นแบบเหมาจ่าย

  หากเกิดกรณีความล่าช้าจากสายการบิน, การประท้วง, การนัดหยุดงาน, การก่อจลาจล, การปิดด่าน,ภัย ธรรมชาติ หรือกรณีที่ท่านถูกปฏิเสธการเข้าหรือออกเมืองจากเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองหรือเจ้าหน้าที่กรม แรงงานท้ังจากไทยและต่างประเทศ ซึ่งอยู่นอกเหนือความรับผิดชอบของบริษัทฯ

  หากท่านใช้บริการของทางบริษัทฯ ไม่ครบ อาทิ ไม่เที่ยวบางรายการ, ไม่ทานอาหารบางมื้อ เพราะค่าใช้จ่ายทุก อย่างทางบริษัทฯ ได้ชำระค่าใช้จ่ายให้ตัวแทนต่างประเทศแบบเหมาขาดก่อนออกเดินทางแล้ว

  หากเกิดทรัพย์สินสูญหายจากการโจรกรรมและ/หรือ เกิดอุบัติเหตุสูญหายที่เกิดจากความประมาทของตัว นักท่องเที่ยวเอง

  ตั๋วเครื่องบินเป็นตั๋วราคาพิเศษ หากท่านไม่เดินทางพร้อมคณะไม่ว่าจะด้วยเหตุใดก็ตาม ไม่สามารถนำมาเลื่อน วันเดินทางหรือคืนเงินได้

  หนังสือเดินทางต้องมีอายุเหลือใช้งานอย่างน้อย 6 เดือน บริษัทฯไม่รับผิดชอบหากอายุเหลือไม่ถึงและไม่ สามารถเดินทางออกนอกประเทศได้

PraewpringTravel ตรวจสอบแล้ว

Member Since Feb 2021

เริ่มต้นเพียง ฿10,043
ขอยกเลิกบริการเสริมพักเดี่ยว เติมใจพักร่วมกับท่านอื่นที่บริษัททัวร์จัดให้
 • 25000 {{pay_now_price_html}}
 • 25000 {{pay_now_price_html}}
เริ่มต้นเพียง ฿10,043
0 บทวิจารณ์
เริ่มต้นเพียง ฿10,043
0 บทวิจารณ์